Total Pageviews

Sunday, September 2, 2012

PANDUAN ETIKA PERKHIDMATAN AWAM


Definisi Etika
        sebagai ilmu akhlak atau prinsip-prinsip / dasar-dasar akhlak.

        Akhlak pula boleh didefinisikan sebagai perilaku yang baik atau yang tidak baik atau membezakan antara yang baik dan yang buruk.
        Dalam budaya Malaysia gabungan yang berkaitan dengan nilai, norma, dan etika menjadi ADAB – budi bahasa.

        Adab adalah cermin peribadi dan pendidikan seseorang individu itu.

Kata Aristotle:
Kita dikenali daripada apa yang kita lakukan berulangkali. Kabaikan bukan perbuatan tetapi tabiat. Tabiat yang baik kekal sepanjang hayat.

Maksud Etika Dalam Perkhidmatan Awam

Ialah bagaimana penjawat awam menanam tabiat dan amalan baik di dalam semua aspek kehidaupan organisasi secara fizikal, kognitif dan kerohanian.

ETIKA PERKHIDMATAN AWAM
 1. Berazam Meninggikan Mutu Perkhidmatan
      Penjawat awam adalah bertanggungjawab membaiki mutu perkhidmatannya dan meningkatkan kemahiran menerusi latihan, pembacaan dan perbincangan. Kesediaan memperbaiki kelemahan diri adalah sikap terpuji.

2. Bekerja Dengan Penuh Tanggungjawab
    Pekerja atau penjawat hendaklah bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan. Bertanggungjawab bermaksud melaksanakan kerja dengan sehabis baik seperti dikehendaki oleh organisasi.

3. Mengikis Sikap Mementingkan Diri
   Penjawat awam tidak boleh menggunakan kedudukan jawatannya untuk kepentinga diri dan keluarganya. Sifat sombong hendaklah dihindari dan hendaklah diganti dengan perasaan insaf dan bersopan.

4. Berkhidmat Dengan Penuh Muhibah dan Kemesraan
   Malaysia mempunyai penduduk yang berbilang bangsa, agama dan kebudayaan. Oleh itu berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan antara satu sama lain.
5. Bekerja Ke Arah Memajukan Pemikiran Rakyat
   Penjawat awam perlu memberi kefahaman dan penerangan tentang dasar-dasar kerajaan dan program yang dilaksanakan dan hasrat kerajaan agar semuanya dapat berjalan lancar dan mencapai matlamat kerajaan.

6. Bekerjasama Membanteras Kelemahan dan Musuh-musuh Negara
   Penjawat awam bertanggungjawab untuk mengatasi kelemahan yang boleh menjadi penghalang kepada pembangunan dan kemajuan negara seperti kemiskinan, buta huruf dan rasuah serta dadah, penyelewengan dan lain-lain.
 1. Berpegang Teguh Kepada Ajaran Agama
     Aspek ini amat penting kepada penjawat awam semasa menjalankan tugas. Ini disebabkan setiap agama membawa nilai-nilai murni dan baik dalam membentuk pekerja yang jujur, cekap dan berkesan.

Mengapa Etika Perkhidmatan Awam Diwujudkan 

 1. Mewujudkan penjawat awam yang cekap dan berkesan. Permintaan rakyat dan harapan mereka tinggi dan mahukan perkhidmatan yang terbaik dan cemerlang.

 1. Terdapat tuduhan penjawat awam melakukan penyelewengan.

 1. Azam kerajaan sentiasa meningkatkan mutu dan prestasi perkhidmatan awam.

4. Adanya faktor-faktor luar seperti kemerosotan ekonomi, ancaman keselamatan dan gejala-gajala kurang sihat seperti rasuah.


Amalan Baik Dalam Perkhidmatan Awam

 1. Majlis anugerah, penghargaan, dan pengiktirafan.
 2. Tubuhkan kelab sukan.
 3. Sesi perbincangan dan ceramah.
 4. Hari Keluarga.

Nilai Murni
 1. Adil dalam perlantikan
 2. Amanah
 3. Bertanggungjawab
 4. Ikhlas
 5. Dedikasi
 6. Tekun
 7. Berdisiplin
 8. Bekerjasama
 9. Berbudi mulia
 10. Bersyukur
 Kredit untuk En Abd Jalil bin Abd Ghani ( Institut Perguruan Bahasa Melayu)
 Integriti Amalan Mulia, Selamat Bertugas :-)

No comments:

Post a Comment